top of page

Wodociągi Warszawskie na Drodze do Samowystarczalności Energetycznejwodociagi mpwik bialoleka

Wodociągi Warszawskie wyznaczają nowe standardy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zbliżając się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W roku 2023, dzięki własnym, przede wszystkim odnawialnym źródłom energii, spółka wyprodukowała niemal 60 tys. MWh energii elektrycznej, co stanowi blisko jedną trzecią jej rocznego zapotrzebowania. Taka ilość energii mogłaby zasilić 30 tysięcy gospodarstw domowych przez cały rok, podkreślając tym samym rosnącą rolę Wodociągów Warszawskich w promowaniu ekologicznych rozwiązań w stolicy.


Odnawialne źródła w centrum uwagi

Centralnym punktem strategii Wodociągów Warszawskich jest wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych, co w 2023 roku przyniosło 49 tys. MWh energii elektrycznej. Ponadto, rosnący potencjał widoczny jest w energii słonecznej, z której dzięki panelom fotowoltaicznym uzyskano 5,5 tys. MWh energii, znacząco przekraczając wyniki z poprzednich lat. Trzecim filarem są turbiny parowe, które również przyczyniły się do uzyskania dodatkowych 5,5 tys. MWh.

Spółka aktywnie modernizuje swoje oczyszczalnie, aby dalej zwiększać produkcję energii, co widać na przykładzie trwającej modernizacji oczyszczalni ścieków Południe. Te działania przynoszą wymierne korzyści finansowe, przynosząc w 2023 roku oszczędności szacowane na ponad 56,7 mln zł.


Innowacje w odzysku ciepła

Nie ograniczając się do produkcji energii elektrycznej, Wodociągi Warszawskie badają również możliwości odzysku ciepła ze ścieków. Współpraca z lokalnymi partnerami, jak PGNiG Termika czy Veolia Warszawa, otwiera drogę do wykorzystania ciepła ścieków w ogrzewaniu budynków, w tym kampusu Politechniki Warszawskiej.


Wizja gospodarki obiegu zamkniętego

Wodociągi Warszawskie, dostarczając codziennie wysokiej jakości wodę do stolicy i oczyszczając ścieki, nieustannie poszukują sposobów na ekologiczną transformację. Odzysk energii elektrycznej i cieplnej z odpadów, a w przyszłości także surowców, jest kluczowym elementem dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Wodociągi już teraz efektywnie wykorzystują oczyszczone ścieki, co pozwala im stawiać czoła współczesnym wyzwaniom środowiskowym i gospodarczym.

Działania Wodociągów Warszawskich stanowią przykład, jak odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi i innowacyjne podejście do odnawialnych źródeł energii mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page