top of page

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy Rozpoczyna Sezon Koszenia Trawników Przyulicznych


Zieleń Koszenie Warszawa

Źródło zdjęcia: zzw.waw.pl


15 kwietnia to data rozpoczęcia sezonu koszenia trawników przyulicznych w naszym mieście. W tym roku ZZW zdecydował się na wcześniejszy start, ze względu na przyspieszenie wegetacji roślin spowodowane wyjątkowo korzystnymi warunkami pogodowymi.

Koszenie trawników to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim troski o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz o zachowanie harmonii ekosystemu miejskiego. Już teraz możemy podziwiać oznaki wiosennej aktywności przyrody - trawy bujnie rosną, ptaki rozpoczynają gody, a rośliny kwitną. Dlatego też, z zachowaniem szacunku dla środowiska naturalnego, podjęto odpowiedzialne działania w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej.


Minimalizacja Interwencji

Wysokie temperatury sprzyjają szybkiemu wzrostowi roślin, dlatego koszenie ograniczone zostanie do absolutnego minimum, kierując się zasadą szacunku dla naturalnych cyklów przyrody. Starannie dobierane terminy interwencji, aby jak najmniej ingerować w ekosystem miejski.

W trosce o ochronę środowiska oraz optymalne wykorzystanie zasobów, preferowane są alternatywne rozwiązania, takie jak zastępowanie trawników przyulicznych rabatami kwiatowymi czy krzewami. Dzięki temu nie tylko redukowany jest obszar koszenia, ale także promowana różnorodność biologiczna w przestrzeni miejskiej.


Planowane Działania


1. Koszenie Trawników Nowo Założonych: Wprowadzenie terminowych zabiegów pielęgnacyjnych jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju traw i zapewnienia im odpowiednich warunków do wzrostu.

2. Koszenie Trawników Reprezentacyjnych: Trawniki gazonowe czy te wokół rabat kwiatowych wymagają szczególnej uwagi, dlatego będą przeprowadzane interwencje nawet do 10 razy w sezonie.

3. Koszenie Trawników Przyulicznych: Obszary o dużym natężeniu ruchu będą poddane koszeniu trzykrotnie w sezonie, aby zapewnić estetyczny wygląd oraz bezpieczeństwo korzystających z nich mieszkańców.


Wspólna Odpowiedzialność

Dbając o harmonię między człowiekiem a naturą, zachęcamy do aktywnego udziału w pielęgnacji zieleni miejskiej. Zapraszamy do wspólnego wysiłku na rzecz zachowania piękna naszego miasta i troski o środowisko naturalne.

Wspólnie możemy uczynić nasze miasto jeszcze piękniejszym miejscem do życia!

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page