top of page

Wiesz ile jest liceów w Warszawie? Które miejsce zajęły w rankingu Perspektyw 2024 szkoły z Białołęki?


ranking perspektyw bialoleka warszawa

W całej Warszawie jest 218 liceów ogólnokształcących. W samym rankingu pokazywane jest najlepsze 100.


A ile mamy liceów na Białołęce? Niestety tylko dwa, są to:

  • CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

  • CLXV Liceum Ogólnokształcące


W rankingu perspektyw pojawiło się w 2024 tylko pierwsze z nich. "Herbert" zajął 91 miejsce. Niestety jest to kolejny rok ze spadkiem w rankingu, jeszcze 4 lata temu liceum było na bardzo dobrej - 63 - pozycji. W kolejnych latach było to miejsce 75, 63, 85. To niezbyt imponująca pozycja, zwłaszcza w kontekście konkurencji z innych renomowanych placówek edukacyjnych w Warszawie.


Ranking Perspektyw, znany z surowego oceniania szkół na podstawie m.in. wyników matur, osiągnięć w olimpiadach oraz opinii ekspertów, uważany jest za ważny barometr jakości polskiej edukacji. Dlatego 91. miejsce CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta zasługuje na szczegółową analizę.

Ta pozycja, choć może być postrzegana jako średnia, stanowi ważny sygnał dla dyrekcji szkoły i nauczycieli. Wskazuje na obszary, które wymagają poprawy i rozwijania, takie jak metody nauczania, program edukacyjny czy wsparcie dla uczniów w osiąganiu lepszych wyników.


Szkoła, nosząca imię wybitnego polskiego poety, ma przed sobą wyzwanie poprawy swojej pozycji w przyszłych rankingach. Aby to osiągnąć, CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta musi skupić się na innowacyjnych metodach nauczania, rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia oraz przygotowaniu uczniów do wyzwań współczesnego świata.


Dla rodziców i uczniów rozważających wybór szkoły średniej, ranking ten może służyć jako jeden z wielu czynników, które należy brać pod uwagę. Ważne jest, aby nie oceniać szkoły wyłącznie przez pryzmat rankingów, ale także zwracać uwagę na jej unikalny profil, metodologię nauczania, a także indywidualne potrzeby i aspiracje uczniów.


Jak wypadło drugie białołęckie liceum? Otóż, nie ma go w rankingu w ogóle. Liceum zaczęło swoją działalność dopiero w 2020 roku, zatem pierwsi maturzyści pojawią się dopiero w tym roku, a wynik matur jest jednym z głównych kryteriów oceny. Czekamy z niecierpliwością na ranking 2025!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page