top of page

Inwestycje wodociągowe w dzielnicy BiałołękaWodociągi Inwestycje Białołęka


Zgodnie z informacjami podanymi przez MPWiK podajemy poniżej Inwestycje realizowane przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na terenie dzielnicy Białołęka.


Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na

dzień 29 luty 2024 r.


A. Zadania zrealizowane:

Brak inwestycji.


B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

 1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Zdziarskiej na odcinku od ulicy Ruskowy Bród do ulicy Zdziarskiej 86 o długości 603,2 m oraz budowa magistrali wodociągowej w ulicy Zdziarskiej na odcinku od ulicy Zdziarska 86 do ulicy Olesin o długości 207 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: 13.02.2023 r. Opóźnienie z winy Wykonawcy. Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.

 2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Kobiałka na odcinku od ulicy Białołęckiej do ulicy Olesin wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 27.05.2020 r., zmieniony aneksem na: 01.04.2023 r. Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy. Odstąpienie od Kontraktu skutkuje koniecznością dokonania pilnej inwentaryzacji wykonanych robót i zlecenia niewykonanych prac innym Wykonawcom. Dokończenie budowy - planowany termin zakończenia 29.05.2024 r. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 6, 30-389 Kraków.

 3. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Kobiałka wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 27.05.2020 r., zmieniony aneksem na: 01.04.2023 r. Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy. Odstąpienie od Kontraktu skutkowało koniecznością dokonania inwentaryzacji kontraktu i zlecenia niewykonanych prac innym Wykonawcom. Dokończenie prac w zakresie budowy kanalizacji ściekowej w ulicy Kobiałka na odcinku od ulicy Frachtowej do ulicy Słonecznej - etap zakończony. Dokończenie budowy kanalizacji ściekowej w ulicy Kobiałka Etap II - Planowany termin zakończenia 29.05.2024 r. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 6, 30-389 Kraków.

 4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Projektowanej 11KL na odcinku od ulicy Mańkowskiej 2 do ulicy Verdiego o długości 339,7 m. Termin realizacji: 11.10.2023 r., zmieniony aneksem na: 30.06.2024 r. Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.

 5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Fajnej, w ulicy Mańkowskiej na odcinku od ulicy projektowanej 11KL do ulicy Fajnej, w ulicy Projektowanej 11KL na odcinku od ulicy Mańkowskiej do ulicy Verdiego o łącznej długości 1061,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 75,5 m oraz budowa przewodów tłocznych o łącznej długości 500 m. Termin realizacji: 11.10.2023 r., zmieniony aneksem na: 30.06.2024 r. Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.

 6. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Białołęckiej na odcinku od ulicy Zdziarskiej do ulicy Kobiałka oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy Białołęckiej 412E o łącznej długości 2134,1 m. Termin realizacji: 30.05.2019 r. zmieniony aneksami terminowymi. Planowane zakończenie: 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy umowy dzierżawy zawartej z Wodami Polskimi. Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, ulica Walecznych 113, 05-254 Kołaków.

 7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Ojca Aniceta na odcinku od ulicy Ojca Aniceta 31 do ulicy Ojca Aniceta 41 o długości 178 m oraz budowa punktu pomiarowego. Umowa w formule projektuj i buduj. Budowa przewodu wodociągowego zakończona. Termin opracowania dokumentacji dla punktu pomiarowego: 28.01.2024 r. Termin realizacji: 5 miesięcy od podpisania protokołu przekazania dokumentacji. Wykonawca robót budowlanych: BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Mickiewicza 27 lokal 40, 06-200 Maków Mazowiecki.

 8.  Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych w ulicy Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi na odcinku od Zakładu Karnego przy ulicy Ciupagi do komory połączeniowej ww. przewodów tłocznych z przewodami tłocznymi z pompowni Żerań w rejonie ulicy Bohaterów o łącznej długości 1992 m. Termin realizacji: 02.10.2024 r. Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.

 9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Kąty Grodziskie na odcinku od ulicy Wyszkowskiej do ulicy Kąty Grodziskie 5 o długości 573,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 166 m. Termin realizacji: 20.04.2025 r. Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica 39, 38-430 Żelechów.

 10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Laurowej na odcinku od ulicy Myśliborska do ulicy Laurowej 49 o długości 100,6 m. Termin realizacji: 31.10.2023 r., zmieniony aneksem na: 30.04.2025 r. Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, ulica Walecznych 113, 05-254 Kołaków. WOD-BUD Karpiński Jarosław

 11. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Pancera na odcinku od ulicy Mehoffera do HP 32094; w ulicy Erazma z Zakroczymia na odcinku od ulicy Ćmielowskiej do ZL 13273 oraz na odcinku od ZL 14590 do ulicy Mehoffera o łącznej długości 1457 m. Termin realizacji: 12.05.2025 r. Wykonawca robót budowlanych: WOD-BUD Karpiński Jarosław, ulica Wodna 7, 05-252 Trojanów.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak inwestycji.


D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

 1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 207H na odcinku od ulicy Ostródzka 207E do ulicy Ostródzka 207H o długości 91,8 m. Planowany termin realizacji: 13.12.2024 r.

 2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Brzeziny na odcinku od ulicy Ostródzkiej do ulicy Małych Dębów oraz w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 207B na odcinku od ulicy Ostródzkiej do ulicy Ostródzka 207B o łącznej długości 239,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 53,8 m. Planowany termin realizacji: 13.12.2024 r.

 3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Chudoby na odcinku od ulicy Chudoby 24A do ulicy Berensona, w ulicy Berensona na odcinku od ulicy Chudoby do ulicy Oknickiej, w ulicy Oknickiej, w ul. Lewandów na odcinku od ulicy Oknickiej do ul. ulicy Konik Polny o łącznej długości 1020 m. Planowany termin realizacji: 52 tyg. od podpisania umowy.

 4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Berensona na odcinku od ulicy Berensona 40 do ulicy Berensona 94, w ulicy Chudoby na odcinku od ulicy Berensona do ulicy Chudoby 24E o łącznej długości 1020 m wraz z odcinkami sieci o długości 512,3 m. Planowany termin realizacji: 52 tyg. od podpisania umowy.


Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych można sprawdzić w załączonym pliku


Inwestycje Wodociagowe
.pdf
Pobierz PDF • 681KB


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page