top of page

GAZ-SYSTEM Inwestuje w Zieleń na Białołęce
GAZ-SYSTEM podjęło kolejną inicjatywę proekologiczną na rzecz Warszawy, angażując się w tworzenie zielonych obszarów na Białołęce. Spółka zobowiązała się do sfinansowania kosztów nasadzeń w nowo powstającym Parku Żerańskim, na kwotę 659 800 zł netto. Planuje się posadzenie tam aż 471 drzew parkowych oraz prawie 11 tysięcy krzewów. To ważny krok, który pozwoli na przywrócenie zieleni, utraconej w wyniku budowy gazociągu przyłączeniowego do Elektrociepłowni na Żeraniu.


Nowa przestrzeń rekreacyjna, którą będzie można cieszyć się nad Kanałem Żerańskim, stanowi efekt współpracy między GAZ-SYSTEM a Zarządem Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Nasadzenia będą realizowane wzdłuż kanału, na odcinku od ulicy Modlińskiej do ulicy Płochocińskiej, i mają być zakończone w I kwartale 2025 roku. To istotny krok w procesie kompensacji zieleni, związanej z inwestycją gazową na Żeraniu.


GAZ-SYSTEM konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialności społecznej i podejmuje proekologiczne działania na trasie swoich inwestycji. Już na etapie projektowania Gazociągu Warszawskiego, firma podejmuje działania zmniejszające wpływ inwestycji na środowisko i ograniczające wycinkę drzew o około 30%. Suma dodatkowych nakładów finansowych przeznaczonych na ochronę przyrody wynosi około 36 mln zł.


W ramach inwestycji Gazociągu Warszawskiego, GAZ-SYSTEM podpisało również umowy na nasadzenie drzew na terenie trzech warszawskich dzielnic (w tym Białołęki) oraz na terenie Gminy Stare Babice. Ponadto, firma sfinansowała sadzenie tysięcy drzewek w różnych miejscach, dbając o środowisko naturalne.


Gazociąg Warszawski to projekt infrastrukturalny o strategicznym znaczeniu dla stolicy i jej okolic. Dzięki tej inwestycji zwiększy się dostęp do gazu ziemnego dla różnych odbiorców, jednocześnie wpływając na poprawę jakości powietrza w regionie. Nowa infrastruktura przesyłowa ma zostać oddana do eksploatacji w 2025 roku. GAZ-SYSTEM, angażując się w projekty proekologiczne, pokazuje swoją troskę o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców Warszawy.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page