top of page

"Bezpieczne Ferie 2024" – Stołeczna Policja na Straży Bezpieczeństwa w Okresie Zimowego Wypoczynku


policja bialoleka warszawa

Stołeczna Policja uruchamia akcję "Bezpieczne Ferie 2024", mając na celu zabezpieczenie i edukację w czasie ferii zimowych, które są okresem wzmożonych wyjazdów i spotkań młodzieży. Od 13 do 28 stycznia 2024 roku w Warszawie, w tym na terenach Białołęki, policja przeprowadzi działania prewencyjne i kontrolne, by zminimalizować ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
Inauguracja Akcji „Bezpieczne Ferie”

Inicjatywa rusza z projektem „Jadę bezpiecznym autem - przedferyjny przegląd pojazdów”, organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego policji we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie. W dniach 12-13 stycznia, na terenie szkolnej stacji kontroli pojazdów, diagnosta wraz z policjantami przeprowadzą bezpłatne sprawdzenie pojazdów pod kątem bezpieczeństwa.


Edukacja i Kontrole Techniczne

Kampania obejmuje edukację i podnoszenie świadomości o konieczności utrzymania właściwego stanu technicznego samochodów. Działania prewencyjne dotyczą układów hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, ogumienia, oświetlenia, a także uzupełnienia płynu do spryskiwaczy i ozonowania wnętrza pojazdu.


Nadzór nad Ruchem Drogowym

W okresie ferii policja zwiększy nadzór nad ruchem drogowym, szczególnie na trasach wyjazdowych. Kontrole obejmą trzeźwość kierujących, sposób przewożenia dzieci oraz stan techniczny pojazdów. Kontrole autokarów będą przeprowadzane przy hali „Torwar”.


Spotkania Edukacyjne i Patrolowanie Terenów

Funkcjonariusze nawiążą kontakt z organizatorami zimowego wypoczynku oraz przeprowadzą spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Patrole będą obecne również na dworcach, autobusowych oraz będą sprawdzać tzw. "dzikie lodowiska".


Apel do Kierowców i Młodzieży

Akcja "Bezpieczne Ferie" ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stołeczna policja apeluje o roztropność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno wśród kierowców, młodzieży, jak i dorosłych.

"Bezpieczne Ferie 2024" to nie tylko akcja kontrolna, ale przede wszystkim inicjatywa edukacyjna, mająca na celu zapewnienie bezpiecznego i radosnego okresu wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Warszawy, w tym dzielnicy Białołęka.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page