top of page

Zmiany w komunikacji miejskiej na ferie zimowe


komunikacja ferie zimowe bialoleka warszawa


Od 13.01 do 28.01.2024 r. zostaną wprowadzone poniższe zmiany w organizacji Warszawskiego Transportu Publicznego.


Dni powszednie

Autobusy

 • korekta trasy linii:

 • 134 – skierowanie na trasę podstawowo obowiązującą w weekendy

 • 326 – skierowanie na trasę skróconą:

 • L24 – skierowanie, w wszystkich kursach, na trasę skróconą:

 • rozkład specjalny linii: 105, 106, 122, 131, 132, 140, 154, 170, 173, 174, 177, 181, 182, 183, 184, 188, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 212, 314, 317, 319, 338, 340, 414, 500, 507, 509, 523, 739, L27

 • zawieszenie funkcjonowania kursów skróconych na linii 518 (NOWODWORY – METRO MARYMONT), oznaczonych literą f

 • zawieszenie podjazdów szkolnych na liniach: 163, 164, 201

 • zawieszenie funkcjonowania kursów wykonywanych tylko w dni nauki szkolnej na liniach: 121, 142, 150, 152, 164, 211, 401, 502

 • ograniczenie kursowania linii do godzin szczytu: 256, 326

 • zawieszenie kursowania linii: 192, 196, 200, 221, 249, 320, 332, 339, 356, 379, 501, 809, 815

Tramwaje

Kursują wg specjalnego rozkładu jazdy na całej sieci tramwajowej

 • zmniejszenie częstotliwości w godzinach szczytu: z 4 min. do 5 i z 8 min. do 10 min.

 • zmniejszenie częstotliwości w międzyszczycie: z 6 min. do 7,5 min. i z 12 min. do 15 min.

Metro

 • kursuje wg specjalnego rozkładu jazdy:

 • zmniejszenie częstotliwości w godzinach szczytu M1 do 2:50 min. i M2 do 3:30 min.

 • z kursami nocnymi w noce z piątku na sobotę

Soboty


Autobusy

 • rozkład specjalny linii: 106, 122, 177, 181

 • zawieszenie kursowania linii: 192, 196, 200, 221, 249, 256

Niedziele

Autobusy

 • rozkład specjalny linii: 106, 122, 177, 181

 • zawieszenie kursowania linii: 196, 200, 221, 256

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page