top of page

Zgłaszanie Pomysłów na Budżet Obywatelski Warszawy 2023/2024: Instrukcja i Praktyczne Wskazówki


budzet obywatelski warszawa bialoleka


Zgłaszanie Pomysłów na Budżet Obywatelski Warszawy 2023/2024: Instrukcja i Praktyczne Wskazówki

W okresie od 1 grudnia 2023 r. do 25 stycznia 2024 r. mieszkańcy Warszawy mają szansę wpływać na kształt swojej dzielnicy. Obywatelski budżet to szansa na realizację lokalnych inicjatyw. Oto praktyczne informacje na temat zgłaszania pomysłów.

Sposoby Zgłoszenia Projektu:

1. Online: Wypełnij formularz dostępny na stronie bo.um.warszawa.pl.

2. Osobiście: Dostarcz wypełniony papierowy formularz osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Podpowiedź: Przykładowe formularze można pobrać ze strony internetowej lub odebrać w urzędzie dzielnicy.

Zgłaszanie Projektów - Termin:

Do 25 stycznia 2024 r. można dostarczyć formularz wraz z załącznikami. Projekt musi być zarejestrowany do tego dnia, a w przypadku zgłoszenia w formie papierowej, decyduje data wpływu do urzędu.

Lista Poparcia:

Do każdego projektu potrzebna jest lista mieszkańców popierających go. W przypadku projektu dzielnicowego, potrzebne są 20 podpisy z danej dzielnicy, a dla projektu ogólnomiejskiego - 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Podpowiedź: Formularze listy poparcia są dostępne online lub w urzędzie dzielnicy.

Liczba Projektów i Autorów:

Można zgłosić dowolną liczbę projektów, zarówno dzielnicowych, jak i ogólnomiejskich. Projekt może być zgłoszony przez jedną lub dwie osoby, ale tylko jedna osoba będzie kontaktem z urzędem.

Wiek Osób Zgłaszających:

Projekt można zgłosić od 13. roku życia. Osoby poniżej 13. roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

Co Dalej:

Urząd sprawdzi poprawność zgłoszenia. Jeśli będą braki, kontaktuje się z autorem projektu. Braki można uzupełnić, ale jeśli tego nie zrobisz, projekt może być odrzucony.

Zgłaszaj swoje pomysły, wpływaj na otaczającą Cię przestrzeń! Buduj z nami lepszą Warszawę!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page