top of page

Białołęka Rozwijająca Międzynarodowa Współpraca z Budapesztem i Berlinem


Źródło zdjęć: wikipedia


Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy aktywnie współpracuje z partnerskimi dzielnicami w Europie, wzmacniając więzi międzynarodowe oraz promując wymianę kulturową i edukacyjną. Porozumienia z Budapesztem i Berlinem świadczą o kontynuacji i rozwoju tej współpracy.


Współpraca z Budapesztem:

18 października 2019 roku zacieśniono więzi z Budapesztem, podpisując porozumienie z XXII Dzielnicą Budapesztu – Budafok-Tétény. To kolejny krok w relacjach, które rozpoczęły się już w 1999 roku. W ramach współpracy, kluczowe obszary takie jak edukacja, kultura i sport stanowią podstawę dla różnorodnych inicjatyw. Przykładem jest udział młodzieży z Białołęki w obozach organizowanych przez Budafok-Tétény, co umożliwia nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i rozwijanie umiejętności językowych. Przyszłe działania obejmą kolejne obozy letnie oraz uczestnictwo w obchodach Dnia Węgierskiego na Białołęce.


Współpraca z Berlinem:

Relacje z berlińską Dzielnicą Lichtenberg, nawiązane w 2000 roku, również są kontynuowane. Porozumienie podpisane 21 marca 2019 roku podkreśla zamiar dalszego dzielenia się doświadczeniami samorządowymi i organizacji obozów letnich. Wymiany młodzieży, Dni Gospodarcze i wizyty delegacji stanowią platformę do realizacji wspólnych projektów i budowania trwałych relacji. Współpraca ta sprzyja integracji europejskiej i pozwala młodzieży z Białołęki na rozwijanie kompetencji międzykulturowych.


Korzyści z Współpracy:

Zaangażowanie Białołęki w międzynarodowe partnerstwa ma znaczący wpływ na lokalną społeczność. Dzięki temu mieszkańcy mają szansę uczestniczyć w unikatowych wydarzeniach, rozwijać zainteresowania i umiejętności, a także budować międzynarodowe sieci kontaktów. Współpraca z Budapesztem i Berlinem przyczynia się do wzmacniania tożsamości europejskiej i otwiera nowe perspektywy dla rozwoju młodzieży oraz całej dzielnicy.


Wymiana kulturowa i edukacyjna między Białołęką a jej dzielnicami partnerskimi w Budapeszcie i Berlinie to przykład owocnej współpracy międzynarodowej, która przynosi korzyści zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla uczestników indywidualnych. Dzięki temu inicjatywom, takim jak obozy letnie, dni gospodarcze czy wymiany młodzieżowe, mieszkańcy Białołęki mają możliwość nawiązywania międzynarodowych przyjaźni i zdobywania nowych doświadczeń, co w dzisiejszym globalnym świecie jest nieocenione.


Σχόλια

Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 αστέρια.
Δεν υπάρχουν ακόμη βαθμολογίες

Προσθέστε μια βαθμολογία
bottom of page