top of page

Wirtualna Strzelnica w CLXV LO na Białołęce: Jak Skorzystać?


strzelnica bialoleka

Niedawno informowaliśmy o nowo otwartej strzelnicy w CXLV Liceum na Białołęce: Link. Zdobyliśmy szczegółowe informacje kto i na jakich zasadach może ze strzelnicy skorzystać - do tego bezpłatnie. Strzelnica może zostać udostępniona na potrzeby:

  • uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą dziedzinie obronności państwa w wymiarze do 100 godzin w miesiącu,

  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu,

  • zorganizowanych grup społeczności lokalnej.

Zatem każdy z nas może skorzystać ze strzelnicy, trzeba się tylko zebrać w zorganizowaną grupę.


Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez

Zarządzającego strzelnicą, po podpisaniu porozumienia.

Kontakt w sprawie strzelnicy:

Sekretariat szkoły:

tel. 22-741-60-45Przypomnienie informacji o samej strzelnicy:


W CLXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ostródzkiej 175 w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy. Projekt ten został zrealizowany dzięki funduszom z konkursu Ministra Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie 2023", mającego na celu rozwijanie zainteresowania strzelectwem sportowym wśród dzieci i młodzieży. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 208 500 zł, z czego 54 210 zł pochodziło z budżetu miasta stołecznego Warszawy.


Otwarcie strzelnicy stanowiło doskonałą okazję dla zaproszonych gości do wypróbowania swoich umiejętności strzeleckich. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zarządu dzielnicy Białołęka: Grzegorz Kuca, Wiceburmistrz Izabela Ziątek oraz Zastępca Burmistrza Jan Mackiewicz.


Nowa strzelnica cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ będzie dostępna nie tylko dla uczniów szkoły, ale również dla wszystkich mieszkańców Białołęki. To doskonała okazja do rozwijania pasji strzeleckiej w bezpiecznym i nowoczesnym środowisku. Szczegółowe informacje o korzystaniu ze strzelnicy można uzyskać bezpośrednio w placówce.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page