top of page

Warszawa Rozszerza Wsparcie dla Osób Doświadczających Bezdomności: noclegownia również na Białołęce.


bezdomny noclegownia bialoleka

Miasto Warszawa kontynuuje swoje zaangażowanie w pomoc osobom doświadczającym bezdomności, oferując szeroki zakres wsparcia i usług. Zgodnie z zapowiedziami Aldony Machnowskiej-Góry, zastępczyni prezydenta miasta, opracowano Kartę Praw Osób Doświadczających Bezdomności, która została przygotowana we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, biur i jednostek miejskich, a także służb. Celem Karty jest zapewnienie ochrony, bezpieczeństwa i poszanowania praw podstawowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


Karta Praw obejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności. W myśl zarządzenia podpisanego przez prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, osoby w potrzebie mają zagwarantowany dostęp do godnego tymczasowego schronienia. Oprócz tego, karta zapewnia prawa do równego traktowania, praw wyborczych, możliwość posiadania adresu korespondencyjnego oraz prawo do korzystania z przestrzeni publicznej.


W okresie jesienno-zimowym miasto zwiększa wsparcie dla osób bezdomnych, uruchamiając noclegownie oraz ogrzewalnie. Przy ulicach Kaczorowej, Kupieckiej i Myśliborskiej można znaleźć noclegownie oferujące posiłki, ciepłą kolację i śniadanie, otwarte od 18:00 do 8:00. Dodatkowo, przy ulicach Kupieckiej i Myśliborskiej oraz Grochowskiej działają ogrzewalnie, gdzie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi także jadłodajnię i łaźnię.


W Warszawie funkcjonuje również 18 schronisk, w tym 7 z usługami opiekuńczymi, gdzie prowadzone są programy aktywizacji społecznej i pomocy w wyjściu z bezdomności. Wsparcie medyczne i pralnicze jest również dostępne - Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej oferuje pomoc medyczną, a Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” przy ul. Grochowskiej prowadzi pralnię.

Streetworking, realizowany przez miasto we współpracy ze Strażą Miejską, obejmuje wsparcie osób bezdomnych w różnych częściach miasta, motywując do zmiany sytuacji życiowej i skorzystania z dostępnych usług. Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP) pełni rolę wsparcia doraźnego, oferując transport, ciepły napój i poradnictwo.


Działania te są wyrazem szacunku dla każdego człowieka i potwierdzeniem, że Warszawa angażuje się w pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego.


Jedna z noclegownii znajduje się również na Białołęce:

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot: Marywilska 44A, 03-042 WarszawaBình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page