top of page

Strażnicy miejscy interweniują: Usunięcie niebezpiecznych banerów na ulicy Ostródzkiej


Źródło zdjęć: strazmiejska.waw.pl


Strażnicy miejscy przeprowadzili interwencję mającą na celu usunięcie banerów, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Incydent miał miejsce na ulicy Ostródzkiej, gdzie banery reklamowe oraz wyborcze zawisły na barierkach, tworząc potencjalne niebezpieczeństwo dla kierowców poruszających się po tej trasie.


Wykonując swoje codzienne obowiązki, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od przejeżdżających kierowców, którzy zauważyli, że banery na barierkach wzdłuż jezdni stanowią poważne zagrożenie dla ruchu drogowego. Wysłane na miejsce strażniczki zauważyły kilka niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby prowadzić do potencjalnych kolizji lub wypadków drogowych.


Plansze reklamowe oraz wyborcze zostały zawieszone na barierkach, które oddzielają chodnik od jezdni. Problem polegał na tym, że część z tych wielkich płacht była zamocowana jedynie na kilku „trytytkach”, co sprawiało, że pod wpływem silnych podmuchów wiatru banery unoszone były w powietrze i przeszkadzały w normalnym ruchu drogowym. Kierowcy reagowali odruchowo na widok przeszkody na drodze, co prowadziło do gwałtownych manewrów, włączając w to nagłe zmiany pasa ruchu. Taka sytuacja była nie tylko stresująca dla kierujących pojazdami, ale również bardzo niebezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.


W odpowiedzi na sytuację, strażnicy miejscy podjęli natychmiastowe działania mające na celu usunięcie niebezpiecznych banerów. Funkcjonariuszki zdemontowały banery, których mocowania okazały się być niekompletne i przetransportowały je do magazynu. Właściciele banerów zostali poinformowani, że mogą odebrać swoje reklamy w siedzibie VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zlokalizowanej przy ulicy Młota 3 na Pradze-Północ.

Incident ten stanowił przypomnienie dla wszystkich osób odpowiedzialnych za umieszczanie ogłoszeń, aby zwracały uwagę na sposób i miejsce ich zamocowania. Reklamy i banery, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz naruszają przepisy, podlegają natychmiastowemu usunięciu. Strażnicy miejscy apelują o rozsądne i odpowiedzialne umieszczanie ogłoszeń, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page