top of page

Przygotowania do wyborów na Białołęce: Wydłużone godziny pracy urzędu


Wybory Białołęka

Zbliżające się wybory samorządowe to czas intensywnej pracy urzędów, które przygotowują się do zapewnienia sprawnego i bezproblemowego przeprowadzenia głosowania dla wszystkich uprawnionych mieszkańców. W ramach tych przygotowań Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich na Białołęce ogłosiło wydłużone godziny pracy w dniach 26-28 marca 2024 roku, czynne do godziny 18:00. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na obsługę wyborczą oraz potrzebę zapewnienia dostępu do procedur związanych z głosowaniem dla jak największej liczby osób.


W tym czasie urzędnicy będą aktywnie wspierać mieszkańców w różnych kwestiach dotyczących wyborów, między innymi umożliwiając załatwienie spraw związanych z ujęciem w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz wydaniem aktu pełnomocnictwa do głosowania. Istotnym elementem tego procesu jest również możliwość zmiany miejsca głosowania, co może być istotne dla osób, które chcą zagłosować w innym miejscu niż dotychczas. Dzięki wydłużonym godzinom pracy, mieszkańcy Białołęki będą mieli więcej czasu na załatwienie tych spraw, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia udziału w wyborach.


Ponadto, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich zapewnia również wsparcie techniczne i informacyjne dla osób, które chcą skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika. Jest to ważna opcja dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą samodzielnie udać się do lokalu wyborczego. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć do 29 marca 2024 roku w odpowiednim urzędzie dzielnicowym.


Szczegółowe informacje na temat procedur oraz możliwości uczestnictwa w wyborach dostępne są na stronie internetowej Warszawa19115. Dzięki temu, wszyscy mieszkańcy Białołęki mogą być pewni, że zostaną odpowiednio poinformowani i wspierani w procesie wyborczym, co zwiększa przejrzystość i uczestnictwo w demokratycznym życiu lokalnym.


Co istotne wniosek o zmianę obwodu głosowania lub dopisania się do CRW można wykonać online pod poniższym adresem:

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page