top of page

Przegląd w Zakładzie "Czajka", możliwe niedogodności zapachowe.


oczyszczalnia czajka smród

Źródło zdjęcia: mpwik.com.pl


Od końca lutego do końca kwietnia br. Zakład "Czajka" przechodzi przez roczny przegląd swojej Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów Ściekowych (STUOŚ). Jest to kluczowy moment dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania instalacji, która jest niezmiernie istotna dla oczyszczania ścieków w Warszawie.


Przegląd STUOŚ to proces, który odbywa się raz w roku, co około 8000 godzin pracy instalacji. Podczas tego przeglądu przeprowadzane są kompleksowe prace serwisowe i konserwacyjne mające na celu zapewnienie, że wszystkie elementy instalacji działają efektywnie i bezawaryjnie.


Aby minimalizować potencjalne uciążliwości związane z brakiem spalania komunalnych osadów ściekowych, powstałych w Zakładzie "Czajka" podczas przeglądu instalacji, wprowadzone zostaną nowe rozwiązania. Wśród nich znajduje się dozowanie do osadów preparatów wiążących odoranty oraz zastosowanie urządzeń zamgławiających, zarówno suchych, jak i mokrych, na placu magazynowym. Ich celem jest ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów poza teren Zakładu.


Po zakończeniu przeglądu rocznego, zmagazynowane na terenie Zakładu "Czajka" osady ściekowe zostaną skierowane do procesu spalania, co umożliwi skuteczną i bezpieczną utylizację tych odpadów.


Przegląd STUOŚ i wprowadzenie nowych rozwiązań w Zakładzie "Czajka" to ważne kroki w kierunku zapewnienia efektywności i zrównoważonego funkcjonowania infrastruktury oczyszczania ścieków w stolicy. Dzięki tym działaniom możliwe jest utrzymanie wysokich standardów ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page