top of page

Tropem Sprawiedliwości: Poszukiwany Marcin Galas - Apel o Współpracę Społeczności"


policja poszukiwany bialoleka

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka podjęli intensywne działania w celu zlokalizowania i zatrzymania poszukiwanego Marcina Galasa. Mężczyzna, ścigany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ, ma odbyć karę zastępczą pozbawienia wolności w wymiarze 351 dni, zgodnie z postanowieniem zgodnym z art. 278 Kodeksu Karnego. Wizerunek poszukiwanego został publicznie upubliczniony, a apel skierowany jest do wszystkich obywateli mających jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, aby niezwłocznie skontaktowali się z policją.


Marcin Galas, urodzony 18 lutego 1978 roku, jest obecnie przedmiotem intensywnych poszukiwań. Jego wizerunek, przedstawiony na zdjęciu, został szczegółowo opisany jako mężczyzna o krótkich włosach, noszący okulary i patrzący wprost w obiektyw aparatu fotograficznego. Informacje na temat poszukiwanego można przekazywać zarówno osobiście, kontaktując się bezpośrednio z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres.


Bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz skuteczne egzekwowanie prawa to priorytetowe zadania policji, dlatego apelujemy o współpracę i udostępnienie wszelkich istotnych informacji dotyczących poszukiwanego. Przestępczość jest zagrożeniem dla społeczeństwa, dlatego każde działanie mające na celu jej zwalczanie jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i stabilności społecznej.

Zatrzymanie poszukiwanego Marcina Galasa będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony społeczeństwa przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z jego działaniami. Policja zachęca wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat pobytu Marcina Galasa, do skorzystania z możliwości kontaktu i współpracy w celu skutecznej realizacji działań mających na celu jego zatrzymanie.


Zgodnie z zasadami prawa, informatorom zapewniona jest pełna anonimowość i ochrona ich danych osobowych, co pozwala na swobodne przekazywanie istotnych informacji bez obaw o negatywne konsekwencje. Policja, jako instytucja odpowiedzialna za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczy na aktywny udział społeczności w walce z przestępczością i współpracę w działaniach zapobiegawczych oraz represyjnych.


Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji Warszawa Białołęka w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65, pod numerem tel. 47 723 51 30, 47 723 52 33 lub z najbliższą jednostką. 

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres:

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page