top of page

Piękna Białołęka: Kościół św. Michała Archanioła – Skarbiec Dziejów i Legend


Kościół św. Michała Archanioła w Warszawie (Białołęka)

Źródło zdjęcia: dziendobrywarszawo.pl


Kościół św. Michała Archanioła, położony przy ulicy Głębockiej 119 w Warszawie, jest jednym z najcenniejszych zabytków dzielnicy Białołęka. Ta barokowa świątynia, zbudowana na początku XVIII wieku, kryje w sobie nie tylko bogatą historię, ale i otacza się fascynującymi legendami.


Historia Świątyni

Zbudowany w 1717 roku przez bernardynów na miejscu starszego kościoła, zniszczonego podczas potopu szwedzkiego, kościół św. Michała Archanioła jest przykładem trwałości i niezłomności ducha. Pierwotny kościół został ufundowany przez królową Bonę, która po śmierci swojego męża, króla Zygmunta I Starego, posiadała rozległe dobra na Mazowszu.


Kościół św. Michała Archanioła w Warszawie (Białołęka)

Źródło zdjęcia: dziendobrywarszawo.pl

Architektura i Wyposażenie

Kościół, zbudowany z modrzewiowego drewna, ma dwuspadowy dach pokryty gontem oraz niewielką wieżyczkę zwieńczoną krzyżem. Wnętrze świątyni wzbogacają cztery ołtarze, z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym oraz wizerunkami św. Antoniego, św. Michała i św. Jana Nepomucena w bocznych. Wśród zabytków kościoła warto wymienić również drewniane figury św. Feliksa, Jana Nepomucena, dwóch świętych bernardyńskich, obraz św. Stanisława z XVIII wieku oraz kielich mszalny z dorobioną w 1889 roku stopą.


Legendy i Mity

Otaczający kościół aura tajemniczości jest wzmocniona przez legendy z nim związane. Najbardziej znana mówi o cudownym uzdrowieniu królowej Bony podczas polowania w puszczy, której tereny obecnie zajmuje Grodzisk. Według jednej z wersji, królowa, będąc bliska śmierci, doświadczyła wizji archanioła Michała, który przywrócił ją do zdrowia. W podziękowaniu za ocalenie, wystawiła kościół pod jego wezwaniem. Inna wersja legendy mówi, że królowa została wyleczona przez pustelnika, którego darowizną było wzniesienie skromnego kościoła.


Kościół św. Michała Archanioła w Warszawie (Białołęka)

Źródło zdjęcia: wikipedia.pl

Współczesność

Kościół św. Michała Archanioła, mimo swojej długiej historii, wciąż odgrywa ważną rolę w życiu wspólnoty Białołęki. Jego zabytkowe mury, opowiadające o przeszłości, są świadkiem ważnych wydarzeń w życiu parafian. Regularnie odbywają się tu msze i nabożeństwa, a kościół stanowi ważne miejsce spotkań dla mieszkańców dzielnicy.

Kościół, wraz z przyległym zabytkowym cmentarzem, stanowi nie tylko miejsce kultu religijnego, ale także ważny punkt na kulturalnej mapie Warszawy. Odnowiony w latach 2003–2004, jest zachwycającym przykładem barokowej architektury, który zachowuje swoje historyczne piękno i znaczenie.


Kościół św. Michała Archanioła w Warszawie (Białołęka)

Źródło zdjęcia: wikipedia.pl


Podsumowanie

Kościół św. Michała Archanioła na Białołęce to miejsce, gdzie historia łączy się z legendą, a tradycja z duchowością. Jego mury opowiadają o przeszłości dzielnicy i całego miasta, będąc jednocześnie miejscem spotkań dla współczesnej społeczności. Zapraszamy na mikroComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page