top of page

Wybory coraz bliżej więc mamy kolejne obietnice. Tym razem wracamy do tematu Tramwaju na Zieloną Białołękę!


Tramwaj Zielona Białołęka

Tramwaje Warszawskie ogłosiły dzisiaj przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy tramwajowej na wschodnią część Białołęki. Ta długo oczekiwana inwestycja w infrastrukturę komunikacyjną stolicy Polski ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej tej części miasta oraz zwiększenie komfortu podróży dla jej mieszkańców.


Po latach niepewności i oczekiwania na decyzje środowiskowe, Tramwaje Warszawskie podjęły decyzję o uruchomieniu przetargu na projektowanie trasy tramwajowej, która połączy wschodnią część Białołęki ze stacją metra Kondratowicza. Budowa tej linii tramwajowej ma rozpocząć się w 2028 roku, a jej planowane zakończenie przewidziane jest na lata 2028-2030.


Dlaczego tak długo trwały przygotowania do tego projektu? Warto spojrzeć na kalendarium prac nad tramwajem na Zieloną Białołękę, aby zrozumieć proces planowania i realizacji tego typu infrastrukturalnych przedsięwzięć. Już w latach 2017-2018 prowadzone były prace koncepcyjne, obejmujące badania geotechniczne, wstępne pomiary ruchu oraz koncepcję układu geometrycznego torów. Kolejnym etapem było ogłoszenie przetargu na koncepcję wiaduktu tramwajowego nad trasą S8 wraz z dojazdami o długości ponad 1 km w 2018 roku.


Następnie, w latach 2018-2020, przystąpiono do opracowania dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Był to istotny element procesu, który wymagał czasu i uwagi, aby dokładnie zbadać potencjalne konsekwencje dla środowiska naturalnego i społeczności lokalnej. Po złożeniu wniosku o decyzję środowiskową w lipcu 2020 roku, Tramwaje Warszawskie musiały czekać na wydanie decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co zajęło ponad trzy lata.


Kolejnym etapem było uzyskanie decyzji środowiskowej w lipcu 2023 roku, co pozwoliło na przygotowanie przetargu na projektowanie zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji środowiskowej, który został właśnie ogłoszony.


Po wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej, rozpoczną się prace projektowe wraz z pozyskiwaniem pozwolenia na budowę w trybie specustawy. Wykonawca będzie miał około 42 miesięcy na realizację zamówienia, w trakcie których przeprowadzone zostaną analizy obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białołęki ze stacją metra Kondratowicza, opracowane zostaną projekty budowlane oraz dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.


Celem tego kompleksowego podejścia jest zapewnienie kompletności i spójności dokumentacji oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, co pozwoli na szybsze rozpoczęcie budowy trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę.


W trakcie tych 42 miesięcy wykonane zostanie nie tylko opracowanie dokumentacji projektowej, to również czas na wszystkie formalności administracyjne związane z wydaniem decyzji, zatwierdzeń, opinii i pozwoleń. Najwięcej czasu może zabrać przeprowadzanie procedury ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.


Sama budowa powinna trwać w latach 2028-2030 - o ile oczywiście nie pojawią się kolejne opóźnienia.


Jak wyglądać będzie trasa tramwajowa na Zieloną Białołękę? Planowana trasa będzie miała prawie 6,5 km długości i rozpocznie się na Targówku, przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Następnie, prowadzić będzie w ciągu ulic: św. Wincentego i Głębockiej. Kilometrową estakadą przejdzie nad trasą S8 i rondem Małej Brzozy. Ostatni odcinek będzie biegł w rezerwie terenowej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek, gdzie znajdzie się pętla autobusowo-tramwajowa. Dzięki takiemu przebiegowi, tramwaje będą mogły połączyć Zieloną Białołękę ze stacją metra Kondratowicza, co z pewnością ułatwi podróże mieszka.


Poniżej mapka sytuacyjna:


Tramwaj Zielona Białołęka mapa


1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 10

I znowu będą obietnice - i na tym się skończy. O buspasie na Głębockiej też jakoś cicho.

Like
bottom of page