top of page

Nowa Szkoła na Białołęce: Planowane Inwestycje Edukacyjne


szkoła białołęka

Białołęka, jedna z dynamicznie rozwijających się dzielnic Warszawy, zyskała kolejną przestrzeń, która stanie się miejscem nowej placówki oświatowej. W wyniku zakupu działki przy ulicy Białołęckiej 231, podpisania aktu notarialnego przez Annę Majchrzak, Zastępczynię Burmistrza Dzielnicy Białołęka, oraz Jana Mackiewicza, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dzielnica nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o imponującej powierzchni 2,3 ha od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.


Realizacja tego kroku to rezultat wspólnego wysiłku i zdecydowanego wsparcia Rady m.st. Warszawy, która w połowie grudnia przyznała środki finansowe na zakup. Inwestycja ta ma na celu odpowiedź na rosnące potrzeby edukacyjne mieszkańców Białołęki oraz dostosowanie infrastruktury oświatowej do dynamicznego rozwoju dzielnicy.


Plany związane z nową szkołą obejmują stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, zapewniającej wysoki standard nauczania oraz dostosowaną do współczesnych standardów infrastrukturę. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Białołęki i wzrost liczby mieszkańców, nowa szkoła będzie istotnym elementem budowania atrakcyjności dzielnicy jako miejsca do życia i nauki.


Działka przy ulicy Białołęckiej 231 stanie się nie tylko miejscem nauki, ale także ważnym punktem społecznym, integrującym lokalną społeczność. Planowana placówka edukacyjna to inwestycja w przyszłość, kształtująca pozytywny rozwój dzielnicy i tworząca nowe perspektywy dla mieszkańców.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page