top of page

Nie wyrzucaj jedzenia po świętach - podziel się!


J

W Warszawie, jak również w naszej dzielnicy Białołęka, od dłuższego czasu funkcjonuje piękna inicjatywa - dzielenie się jedzeniem w wybranych punktach. To nie tylko wymiana produktów spożywczych, ale przede wszystkim gest solidarności, wsparcia dla lokalnej społeczności i budowanie więzi międzyludzkich.


Coraz więcej osób dostrzega potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w obliczu trudności finansowych czy problemów z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły spożywcze. Dzielenie się jedzeniem staje się więc nie tylko aktem dobroczynności, ale także sposobem na wzmocnienie więzi społecznych i solidarności. Szczególnie istotne jest to po okresie świąt, gdzie każdy ma dużo niezjedzonego jedzenia.


Dzielenie się jedzeniem ma również wymiar ekologiczny - ogranicza marnotrawstwo żywności poprzez wykorzystanie produktów, które mogłyby zostać zmarnowane. Jest to również szansa na promowanie zdrowego stylu życia poprzez wymianę świeżych, lokalnych produktów spożywczych.


W naszej dzielnicy są dwa punkty gdzie można oddać jedzenie:

  • Ryneczek Poraje, ul. Porajów 1, lodówka i regał, czynna całodobowo. Jadłodzielnia powstała w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

  • Noclegownia dla osób w kryzysie bezdomności, ul. Kupiecka 15, lodówka i regał, czynna całodobowo. Jadłodzielnia powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.


Zachęcamy do skorzystania!

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page