top of page

Monitorowanie SARS-CoV-2 , Wyniki 27.12.2023


covid badania

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami monitoringu obecności wirusa SARS-CoV-2 w ściekach aglomeracji Warszawskiej. Próbki są pobierane z trzech kluczowych oczyszczalni: Południe, Pruszków i Czajka. Wykresy ilustrują znormalizowaną ilość kopii genu SARS-CoV-2 od marca 2022 do grudnia 2022 oraz od stycznia 2023 do grudnia 2023. Analiza zmienności ilości RNA wirusa w różnych lokalizacjach pozwala na indywidualne szacowanie ryzyka zakażenia. Zobacz szczegóły:

i bądź na bieżąco z dynamicznymi danymi.

Informacje uaktualniane są raz w tygodniu.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page