top of page

Kolejne podsumowanie władz dzielnicy Białołęka, tym razem z zakresu Bezpieczeństwa i Dróg

Urząd Dzielnicy Białołęka, w ramach podsumowania kończącej się kadencji przygotowuje informacje, co udało się podczas obecnej kadencji wykonać. Prezentujemy dzisiaj grafiki z zakresu:


Bezpieczeństwo:


Bezpieczeństwo Białołęka

Drogi:


Drogi Remonty Białołęka

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page