top of page

Odstrzały Sanitarne Dzików. Populacja Kontrolowana dla Bezpieczeństwa Mieszkańców


dzik polowanie odstrzal

Koło Łowieckie nr 34 "MEWA" ogłasza serię odstrzałów sanitarnych dzików, które odbędą się w nadchodzących tygodniach. Terminy odstrzałów zostały ustalone na:

- 19-20.12.2023 r.

- 27-28.12.2023 r.

- 03-04.01.2024 r.

- 09-10.01.2024 r.

- 17-18.01.2024 r.

- 24-25.01.2024 r.


Miejscem polowania będzie obszar między Zegrzem a ulicą Modlińską w Warszawie oraz ulicą Warszawską/Zegrzyńską w Legionowie a Jana Kazimierza/Płochocińską. Odstrzały będą prowadzone w godzinach 7:30 a 16:00.


Decyzja o przeprowadzeniu odstrzałów dzików została podjęta w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Populacja dzików na terenie obwodu łowieckiego 296 znacznie wzrosła, co stało się przyczyną licznych zgłoszeń od mieszkańców dotyczących obecności tych zwierząt w sąsiedztwie prywatnych posesji.


Celem odstrzałów sanitarnych jest skontrolowanie i zredukowanie populacji dzików, co z kolei przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród miejscowej społeczności. Myśliwi z Kła nr 34 MEWA otrzymywali regularnie informacje od mieszkańców dotyczące obecności dzików na terenach blisko domów, co budziło obawy dotyczące bezpieczeństwa.


Zbliżające się terminy odstrzałów to okazja do skontrolowania sytuacji i minimalizacji potencjalnych zagrożeń związanych z nadmierną liczbą dzików. Ograniczenie populacji dzików ma na celu zminimalizowanie konfliktów między zwierzętami a ludźmi oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Koło Łowieckie nr 34 "MEWA" apeluje o zrozumienie i współpracę ze strony mieszkańców. Przypomina również, że odstrzały sanitarno-dydaktyczne są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i z najwyższym szacunkiem dla dobrostanu zwierząt.


Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy mają pytania lub obawy dotyczące planowanych odstrzałów, zachęca się do kontaktu z Kołem Łowieckim nr 34 "MEWA". Jest to również doskonała okazja, aby zrozumieć proces odstrzałów sanitarnych oraz dowiedzieć się, jakie środki są podejmowane w celu zachowania równowagi ekosystemu i zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page