top of page

Dofinansowanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego – dodatkowy nabór wniosków


Kanalizacja Białołęka


Już od 3 kwietnia można składać wnioski o udzielenie miejskiego dofinansowania likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Termin dodatkowego naboru potrwa do 30 kwietnia. Aby skorzystać z dotacji, inwestycja musi być zrealizowana w 2024 r.


Przyłącze kanalizacji – obowiązek ustawowy?

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, właściciele nieruchomości na terenach, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek zrealizować to na własny koszt. Władze stolicy zachęcają mieszkańców do likwidacji szamb, oferując dotacje na ten cel w wysokości 6 tysięcy złotych. Nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków są wyłączone z tego ustawowego obowiązku.


Zbiornik bezodpływowy – likwidacja – warunki do spełnienia dla uzyskania dotacji

Szczegółowe warunki dotyczące uzyskania dotacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej warszawa19115.pl.


Wywóz szamba Warszawa – zbędny wydatek? Jak zaoszczędzić?

Podłączenie budynku do kanalizacji przynosi korzyści zdrowotne i środowiskowe, eliminując nieszczelności szamb i przedostawanie się ścieków do wód gruntowych. Można także zaoszczędzić pieniądze na wywóz nieczystości z posesji. Roczna oszczędność dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.


Podłączenie szamba – echo przeszłości?

Wodociągi Warszawskie (MPWiK Warszawa) każdego roku modernizują i budują dziesiątki kilometrów nowych sieci kanalizacyjnych. Interesanci mogą sprawdzić, czy ich nieruchomość znajduje się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej na geoportalu Bliżej Mieszkańca. Geoportal umożliwia także wygodne przeprowadzenie procedur przyłączeniowych bez konieczności wychodzenia z domu. Szczegóły dotyczące przyłączania się do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są dostępne na stronie Wodociągów Warszawskich (MPWiK Warszawa) w sekcji Dla Klienta.

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page