top of page

Białołęka, park Żerański, prace już trwają


Białołęka Park Żerański

Trwają prace przygotowawcze do budowy Parku Żerańskiego w Warszawie, prowadzone przez INMEL Poznań. Do połowy stycznia cały plac budowy będzie ogrodzony, rozpoczną się prace porządkowe i roboty ziemne. Spacer po inwestycji odbył się 18 listopada, z udziałem mieszkańców, władz dzielnicy, społeczników i radnych.


Park, położony na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego, obejmie 13 hektarów. Pierwszy etap prac, zakończony na początek 2025 r., przyniesie nową zieleń, pomosty, ścieżki rowerowe i park linowy.


\Kolejny etap uatrakcyjni nabrzeże, dodając nowe pomosty. Firma INMEL Poznań angażuje mieszkańców w proces, organizując spacery i dyskusje na temat projektu.


Źródło grafiki: Facebook Zarząd Zieleni Warszawy


Więcej zdjęć i informacji poniżej:Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page