top of page

Będzie Drugie Miasteczko Ruchu Drogowego na Białołęce


Źródło zdjęcia: Twitter Straż Miejska m.st. Warszawy


Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Dzielnicy Białołęka wczoraj w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „𝙈𝙞𝙖𝙨𝙩𝙚𝙘𝙯𝙠𝙤 𝙧𝙪𝙘𝙝𝙪 𝙙𝙧𝙤𝙜𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤” została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy ul. Pawła Włodkowica.


Zakres zamówienia będzie obejmował zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych wraz wyposażeniem. W zakresie prac są między innymi:

 • jezdnie/alejki stanowiące miniaturę dróg, skrzyżowań/ rond –na utwardzonym podłożu -nawierzchnia asfaltowa z obrzeżami betonowymi,

 • ścieżki rowerowe –na utwardzonym podłożu –nawierzchnia asfaltowa z obrzeżami betonowymi,

 • chodniki z nawierzchni asfaltowej z obrzeżami betonowymi,

 • „mini” przejazd kolejowy,

 • obiekty małej architektury (ławki, kosze,  stojaki  na rowery–trwale związane z podłożem, nie kolidujące z częścią placu przeznaczoną do nauki zachowania się na drodze),

 • tablice z instrukcjami i regulaminem miasteczka,

 • oznakowanie pionowe (w tym sygnalizatory na przejściach dla pieszych- folia 1 generacji) i  poziome(grubowarstwowe i chemoutwardzalne),

 • urządzenie zieleni,

 • ogrodzenie terenu,

 • monitoring,

 • odwodnienie terenu,

 • oświetlenie terenu,


Termin realizacji wynosi do 125 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – tj. do dnia 12.08.2024 r. Koszt inwestycji wynosi 875.383,25 zł.


Lokalizacja miasteczka to ulica koniec ulicy Pawła Włodkowica, działa numer 69/1
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page