top of page

Ważne Ogłoszenie dla Rodziców - Aktualizacja Wniosków o Żłobki


żłobki warszawa białołęka

Zespół Żłobków m.st. Warszawy przypomina, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV regulaminu rekrutacji, w okresie od 1 stycznia (od godz. 10:00) do 15 stycznia 2024 r. (do godz. 23:59) istnieje możliwość aktualizacji wniosków w systemie rekrutacji. Ta procedura ma na celu przedłużenie ważności wniosku na kolejny rok kalendarzowy.


Prośba o dokładne przeczytanie poniższych kroków dotyczących przedłużania ważności wniosku:

  1. Po zalogowaniu się na stronie https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/logowanie należy znaleźć odpowiedni wniosek, a następnie kliknąć „Wybierz akcję” i wybrać „Przedłuż ważność wniosku”.

  2. Po potwierdzeniu pytania pomocniczego wniosek zostanie przedłużony do 15.01.2025 r., a opcja „Przedłuż ważność wniosku” zniknie z menu.

Wnioski, które nie zostaną zaktualizowane do 15 stycznia 2024 r. włącznie, zostaną automatycznie odrzucone z systemu rekrutacji.


Ponadto, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V regulaminu rekrutacji, wnioski wskazujące jedynie placówki z zakończoną umową lub projektem UE, niepoddane edycji do 15 stycznia 2024 r. włącznie, zostaną odrzucone z Systemu.


Przypominamy, że odrzucone wnioski nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl.


"Rozdział IV. Aktualizacja wniosków – przedłużanie ważności wniosków

  1. W terminie do 15 stycznia każdego roku włącznie, wnioski oczekujące na miejsce w placówce i oczekujące na warszawski bon żłobkowy podlegają obowiązkowi aktualizacji, czyli przedłużeniu ważności na kolejny rok kalendarzowy.

  2. Obowiązek aktualizacji wniosku nie dotyczy wniosku, któremu przyznany jest warszawski bon żłobkowy oraz wniosku ze statusem „zakwalifikowany” i „przyjęty”.

  3. Rodzice dzieci, którzy pobierają warszawski bon żłobkowy mają obowiązek zaktualizowania wniosku po ponownym oczekiwaniu na miejsce w placówce.

  4. Aktualizacji wniosków dokonuje się poprzez zalogowanie do Systemu, wybraniu przycisku „Wybierz akcję”, a następnie „Przedłuż ważność wniosku”. Po potwierdzeniu pytania pomocniczego wniosek zostanie przedłużony na następny rok kalendarzowy i opcja ta zniknie z menu. 8

  5. Wnioski niezaktualizowane w terminie do 15 stycznia włącznie, zostaną odrzucone z Systemu rekrutacji.

  6. W trakcie trwania procesu aktualizacji wniosków, w celu zapewnienia równego dostępu dla wszystkich wniosków oczekujących, nie jest prowadzony proces rekrutacji."

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page