top of page

Akcja Żonkile: Pamięć o Powstaniu w Getcie Warszawskim


zonkile zydzi warszawa

Już tylko do 12 lutego trwają zapisy do udziału w wolontariacie podczas tegorocznej akcji Żonkile, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To wyjątkowe wydarzenie, które upamiętnia bohaterskie powstanie w getcie warszawskim oraz hołduje pamięci o ofiarach Holocaustu. 19 kwietnia, w rocznicę tego tragicznego wydarzenia, na ulicach Warszawy zostanie wręczony dwumilionowy żonkil, który stanie się symbolem pamięci i szacunku.


Organizatorzy tegorocznej akcji przygotowali rekrutację w dwóch etapach, aby zapewnić udział różnym grupom wiekowym. Pierwszy etap, czyli nabór dla wolontariuszy indywidualnych, trwa do 12 lutego. Natomiast drugi etap, rekrutacja instytucjonalna dla młodszych uczestników akcji, rozpocznie się 14 lutego i potrwa do połowy kwietnia. Tego rodzaju podejście ma na celu zaangażowanie zarówno osób dorosłych, jak i młodzieży, w propagowanie pamięci o wydarzeniach związanych z gettem warszawskim.


Wolontariat indywidualny poprzedzony będzie warsztatami komunikacyjnymi, wykładami oraz spacerami edukacyjnymi po historycznych miejscach Warszawy, dotyczącymi historii polskich Żydów i wojennej przeszłości miasta. Organizatorzy przygotowali również specjalny program edukacyjny dla instytucji, takich jak szkoły z całej Polski, biblioteki oraz instytucje kultury, które chcą włączyć się w obchody rocznicy w swoich lokalnych społecznościach.


Aby zgłosić się do udziału w akcji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie polin.pl i wybrać dogodną datę spotkania informacyjnego online, podczas którego pracownicy muzeum przedstawią szczegóły dotyczące wolontariatu. To prosta droga do zaangażowania się w działania, które mają na celu przypomnienie o tragicznych wydarzeniach związanych z gettem warszawskim oraz szerzenie szacunku i tolerancji.


Dlaczego właśnie żonkile? Symboliczny wybór kwiatów jako elementu akcji ma głęboki kontekst historyczny. Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. To właśnie on, 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Od tego czasu żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o wydarzeniach związanych z gettem warszawskim. Akcja Żonkile ma na celu rozpowszechnianie tego symbolicznego gestu oraz propagowanie wiedzy na temat samego powstania.


Wydarzenia w getcie warszawskim to jedno z najbardziej tragicznych rozdziałów w historii II wojny światowej. W 1940 roku Niemcy otoczyli murem część centrum Warszawy i przesiedlili tam prawie pół miliona Żydów z miasta i okolic. Osoby te były uwięzione w getcie, gdzie cierpiały z powodu głodu, chorób, przymusowej pracy oraz były ofiarami egzekucji. Latem 1942 roku miała miejsce Wielka Akcja likwidacyjna, w wyniku której Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. Spośród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 19 kwietnia 1943 roku około dwóch tysięcy Niemców wkroczyło do getta, aby je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawili się im młodzi ludzie z konspiracyjnych organizacji, takich jak Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) i Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW). Choć powstańcy byli słabo uzbrojeni i wycieńczeni, to walczyli dzielnie, mając nadzieję na ocalenie godności. Ich bohaterstwo nie przyniosło zwycięstwa, ale stało się symbolem walki z okrucieństwem nazizmu i pamięcią o ofiarach Holocaustu.


Akcja Żonkile to nie tylko sposób na przywrócenie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim, ale również możliwość budowania wspólnoty opartej na szacunku i tolerancji. To inicjatywa, która ma na celu propagowanie wartości pamięci historycznej oraz edukację młodego pokolenia o tragicznych wydarzeniach związanych z Holocaustem. Poprzez udział w akcji, wolontariusze mogą przyczynić się do szerzenia świadomości społecznej oraz pielęgnowania pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski i świata.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page